Sökandet efter vår egenart  - inbjudan till existentiell samtalsgrupp

 

Denna psykoterapeutiska reflektionsgrupp tar sin utgångpunkt i den kulturkritiska forskaren Mari Rutis anti-självhjälpsbok The call of character – living a life worth living. Boken som har sin grund i filosofi, psykoanalys och kulturteori innehåller existentiella reflektioner över konsten att leva ett meningsfullt och levande liv.

Gruppen träffas vid 5 tillfällen för att med utgångspunkt i Rutis text samtala om hur vi själva förhåller oss till de livsfrågor som boken tar upp. Arbetet i gruppen bygger således på att deltagarna är beredda att dela med sig av och samtala om personliga, ibland smärtsamma, erfarenheter och dilemman som bokens teman väcker hos var och en. Strikt tystnadsplikt gäller allt som uttrycks under mötena.

 

Sammankomsterna leds av Daniel Sykes, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi och leg psykoterapeut.  

 

Tid: Gruppen träffas kl 10-12 vid 5 lördagar under en termin. Datum för nästa gruppstart ännu inte fastställt. 

 

Plats: Daniel Sykes Psykologmottagning, Herkulesgatan 3 A (Nära hållplats Hjalmar Brantingsplatsen).

 

Gruppstorlek: Max 6 deltagare.

 

Anmälan: Gör intresseanmälan genom att maila: sykes.psykologmottagning@gmail.com

 

Kontakt

Daniel Sykes psykologmottagning AB Herkulesgatan 3 A (Gårdshuset)
417 03 Göteborg
+46 73 696 55 98 sykes.psykologmottagning@gmail.com