Publikationer

Sykes, D. (2020). Sorg och melankoli i Murakamis Norwegian wood. www.psykodynamisktforum.se 2020-09-05.

Sykes, D. (2020). Kan långdistanslöpning lära oss något om det psykoterapeutiska arbetet?. Psykoterapi, 2020:1, 12-17. 

Sykes, D. (2020). Sharp Objects - en emotionsfokuserad betraktelse över en fiktiv terapiprocess. www.psykodynamisktforum.se 2020-01-16.

Sykes, D. (2020). Att låta sig (be)röras av känslorna - några nedslag i mitt möte med den emotionsfokuserade terapin. www.psykodynamisktforum.se 2020-01-14.

Sykes, D. (2019). Diskrimineringen av de med psykisk ohälsa måste få ett slut. www.psykodynamisktforum.se 2019-03-14.

Hanken, V. Sykes, D. (2019). EFT - att arbeta aktivt med känslor. Psykologtidningen, nr 2 2019. 

Sykes, D. (2019). Psykoterapin och vår tids ideologi kring kunskap och lärande. www.psykodynamisktforum.se 2019-01-06.

Sykes, D. (2018). Den färglöse herr Tazaki och den psykoterapeutiska processen. Psykoterapi, 2018:3, 36-40.

Sykes, D. (2018). Vad Haruki Murakami kanske pratar om när han pratar om romanskrivande. Psykoterapi, 2018:2, 24-29.

Sykes, D. (2018). Några tankar om psykoterapin i det nyliberala trötthetssamhället. www.psykodynamisktforum.se 2018-06-03

Sykes, D. (2018). "Att leva i en tid som inte gör skillnad - om tränarens betydelse". Gästkrönika på www.svenskafans.com/fotboll/hacken 2018-01-08

Sykes, D. (2017). Freud i vår tid - om talets och röstens betydelse i psykoterapi. Psykoterapi, 2017:4, 14-17.

Sykes, D. (2017). "Se människan - inte diagnosen". Fria Ord i Göteborgs-Posten 5/11-2017.

Sykes, D. (2016). Psykoterapin och yttrandefriheten - några reflektioner. Psykoterapi, 2016:2, 31-33.

Sykes, D. (2016). "Om vikten att stå stadigt i en tid då allt flyter". Bokrecension i Psykoterapi, 2016:1, 52-53.

Sykes, D. (2015). Hisingen 2015 - ett mångfasetterat eller splittrat landskap?. Tidningen Hisingen nr 40, 21-27/11-2015.

Sykes, D. (2015). Varför fungerar antidepressiv medicinering bara för vissa patienter? Ett affektfokuserat perspektiv på den antidepressiva läkemedelsbehandlingens funktion och effekt. Psykoterapi, 2015:3, 25-27.

Sykes, D. (2015). "Är jag svensk på riktigt?". Fria Ord i Göteborgs-Posten 2/1-2015.

Sykes, D. (2014). "Det primärvårdspsykiatriska teamet. En arena för kliniska specialister". Debattartikel i Psykologtidningen nr 5 2014-06-03

Sykes, D. (2014). "Så kan köerna till psykvården kortas". Debattartikel i Göteborgs-Posten 14/4-2014

Sykes, D. (2012). Att lyssna till erfarenheten. Om betydelsen av ett nyanserat förhållningssätt i frågan om antidepressiv medicinering. Tidskriften för svensk psykiatri, 2012:4, 17-24.

Sykes, D. (2012). "Viktigt med en nyanserad syn på psykofarmakologisk behandling". Fria Ord i Göteborgs-Posten 24/5-2012.

Sykes, D. (2012). Den antidepressiva medicineringens psykologi. Psykisk hälsa, 2012:1, 64-73.

Kontakt

Daniel Sykes psykologmottagning AB Herkulesgatan 3 A (Gårdshuset)
417 03 Göteborg
+46 73 696 55 98 sykes.psykologmottagning@gmail.com