Artiklar

Sykes, D. (2021). Du ska väl alltid sträva efter att vara dig själv - eller? www.ahum.se/bloggen/du-ska-val-alltid-strava-efter-att-vara-dig-sjalv-eller/

Sykes, D. (2021). Introduktion till Mari Ruti. Tidskriften Divan. Nr 1-2:2021

Ruti, M. (2021). Begärets egenart. Tidskriften Divan. Nr 1-2:2021. (översättning av Daniel Sykes). 

Sykes.D. (2020). Till den operfekta människans försvar. www.ahum.se/bloggen/till-den-operfekta-manniskans-forsvar/

Sykes, D. (2020). Sorg och melankoli i Murakamis Norwegian wood. psykodynamisktforum.se/sorg-och-melankoli-i-murakamis-norwegian-wood/

Sykes, D. (2020). Kan långdistanslöpning lära oss något om det psykoterapeutiska arbetet?. Psykoterapi, 2020:1, 12-17. 

Sykes, D. (2020). Sharp Objects  - en emotionsfokuserad betraktelse över en fiktiv terapiprocess. psykodynamisktforum.se/sharp-objects-en-emotionsfokuserad-betraktelse-over-en-fiktiv-terapiprocess/ 2020-01-16.

Sykes, D. (2020). Att låta sig (be)röras av känslorna - några nedslag i mitt möte med den emotionsfokuserade terapin. psykodynamisktforum.se/att-lata-sig-beroras-av-kanslorna/ 2020-01-14.

Hanken, V & Sykes, D. (2019). EFT - att arbeta aktivt med känslor. Psykologtidningen, nr 2 2019. 

Sykes, D. (2019). Psykoterapin och vår tid ideologi kring kunskap och lärande. Psykodynamiskt Forum.  

Sykes, D. (2018). Den färglöse herr Tazaki och den psykoterapeutiska processen. Psykoterapi, 2018:3, 36-40.

Sykes, D. (2018). Vad Haruki Murakami kanske pratar om när han pratar om romanskrivande. Psykoterapi, 2018:2, 24-29. tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/vadhaukimurakamipratarom.htm

Sykes, D. (2018). Några tankar om psykoterapin i det nyliberala trötthetssamhället. psykodynamisktforum.se/nagra-tankar-om-psykoterapin-i-det-nyliberala-trotthetssamhallet/ 2018-06-03

Sykes, D. (2018). "Att leva i en tid som inte gör skillnad - om tränarens betydelse". Gästkrönika på www.svenskafans.com/fotboll/hacken 2018-01-08

Sykes, D. (2017). Freud i vår tid - om talets och röstens betydelse i psykoterapi. Psykoterapi, 2017:4, 14-17. tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/freudivartid.htm

Sykes.D. (2016). Psykoterapin och yttrandefriheten - några reflektioner. Psykoterapi, 2016:1, 52-53. 

Sykes, D. (2016). "Om vikten att stå stadigt i en tid då allt flyter". Bokrecension i Psykoterapi, 2016:1, 52-53.

Sykes, D. (2015). Hisingen 2015 - ett mångfasetterat eller splittrat landskap?. Tidningen Hisingen nr 40, 21-27/11-2015.

Sykes, D. (2015). Varför fungerar antidepressiv medicinering bara för vissa patienter? Ett affektfokuserat perspektiv på den antidepressiva läkemedelsbehandlingens funktion och effekt. Psykoterapi, 2015:3, 25-27. www.tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/fungerarbaraforvissa.htm

Sykes. D. (2012). Att lyssna till erfarenheten. Om betydelsen av ett nyanserat förhållningssätt i frågan om antidepressiv medicinering. Tidskriften för svensk psykiatri, 2021:4, 17-24. 

Sykes. D. (2012). Den antidepressiva medineringens psykologi. Psykisk hälsa (Mind), 2012:1, 64-73

Debatt

Sykes, D. (2021). Den kliniska psykologin behandlar sitt område slarvigt när man avfärdar den franska psykoanalysen. psykodynamisktforum.se/den-kliniska-psykologin-behandlar-sitt-omrade-slarvigt-nar-man-avfardar-den-franska-psykoanalysen/

Sykes, D. (2021). "Det är tid att låta vår verkliga ledare ta över kaptensbindeln". Gästkrönika på www.svenskafans.com/fotboll/hacken/gastkronika-det-ar-tid-att-lata-var-verkliga-ledare-ta-over-kaptensbindeln-630745  2021-05-26

Sykes, D. (2019). Diskrimineringen av de med psykisk ohälsa måste få ett slut. psykodynamisktforum.se/debatt-diskrimineringen-av-de-med-psykisk-ohalsa-maste-fa-ett-slut/ 2019-03-14.

Sykes, D. (2017). "Se människan - inte diagnosen". Fria Ord i Göteborgs-Posten 5/11-2017.

Sykes, D. (2015). "Är jag svensk på riktigt?". Fria Ord i Göteborgs-Posten 2/1-2015.

Sykes, D. (2014). "Det primärvårdspsykiatriska teamet. En arena för kliniska specialister". Psykologtidningen, nr 5 2014-06-03

Sykes, D. (2014). "Så kan köerna till psykvården kortas". Debattartikel i Göteborgs-Posten

Sykes, D. (2012). "Viktigt med en nyanserad syn på psykofarmakologisk behandling". Fria Ord i Göteborgs-Posten 24/5-2012.

 

 

Kontakt

Daniel Sykes psykologmottagning AB Herkulesgatan 3 A (Gårdshuset)
417 03 Göteborg
+46 73 696 55 98 sykes.psykologmottagning@gmail.com